Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2012

mAcid
2967 db7f
Reposted fromkaptan-tase kaptan-tase

March 20 2012

mAcid
Reposted fromVegelus Vegelus
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
mAcid
can't stop
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaSylvka Sylvka

February 04 2012

mAcid
3746 d8b5
Reposted frommy-life my-life
mAcid
3825 9b14
Reposted fromtsarina tsarina
mAcid
mAcid
Każda więź między dwoma osobami jest całkowicie wyjątkowa. Nie można kochać dwóch osób tak samo. To po prostu niemożliwe. Kochasz każdego człowieka inaczej, bo jest jedyny w swoim rodzaju i on w tobie rónież dostrzega twoją niepowtarzalność. Im lepiej się poznajecie, tym bogatsze stają się barwy waszej relacji.
— W.P.Young "Chata"
Reposted fromniezwyykla niezwyykla
4092 5e17

sammyshadenoughnow:

ksica:

Top 10 Favorite characters of 2011

5. Kelly Bailey, Misfits

I love you. I’m a few episodes into season 2.

Reposted fromsalted salted

January 23 2012

mAcid
0740 ea79
wunderschön
Reposted fromstereokatzi stereokatzi viaSylvka Sylvka

January 16 2012

3511 3f8a
Reposted fromredhot redhot
3480 4864 500
Reposted fromRaisins Raisins
mAcid
0428 bb1d
Reposted fromPittPossum PittPossum
mAcid
0578 42bd
Reposted fromfunnycuztrue funnycuztrue
mAcid
mAcid
Reposted fromVix Vix
mAcid
0801 01ec
Reposted frompiratenmaat piratenmaat
mAcid
0876 44f5
Reposted fromfunnycuztrue funnycuztrue
mAcid
mAcid
Reposted fromVix Vix
mAcid
1045 a38d
Reposted fromsexismus sexismus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...